Co jsou čakry?


První zmínku o čakrách najdeme v hinduismu. Čakry jsou energetická místa v těle, která si můžeme představit jako kruh, či vír o průměru cca 10 cm. Čakry slouží k přeměně energie. Přijímají nebo vysílají pránu, což je ta nejzákladnější energie, z níž je tvořen život.

Některá stará učení uvádějí, že tělo má až 88 000 čaker, což znamená, že defacto každé místo na našem těle je pokryto větší nebo menší čakrou, která zajišťuje přeměnu energie. V současné době však rozlišujeme a učení uvádějí pouze sedm hlavních čaker.

Čakry jsou v neustálém pohybu. Otáčejí se buď doleva, nebo doprava. Záleží na typu čakry a na tom, zda se jedná o mužskou či ženskou čakru. Pokud se čakra přestane otáčet, tedy dojde k jejímu zablokování na energetické úrovni, následně se tato dysfunkčnost čakry projeví na fyzickém těle jako nemoc. Právě to je problémem současného zdravotnictví. Lékaři totiž léčí nemoc, tedy až důsledek zablokování energie, ale nikoliv příčinu a podstatu, proč k takovému projevu došlo. A kvůli tomu se nemoci opakovaně vrací. Nejprve je potřeba odstranit příčinu na úrovni energeticko-duchovní a následně až na úrovni fyzické.
Každá z čaker je přímo propojena s určitými orgány v těle, proto lze dle stavu čaker diagnostikovat i příčiny onemocnění nebo aktuální stav jednotlivých orgánů.

Prohlédněte si jak vypadá výstup měření čaker a focení aury

Základní rozdělení čaker:

1. Kořenová čakra
První, základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Je tedy spojena se zemí, její energií a naším prožíváním všeho fyzického.
2. Sakrální neboli sexuální čakra
Zde jsou soustředěny naše emoce a mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví, sexuální energie a tvořivé síly.
3. Solar plexus čakra
Představuje naše vnitřní slunce, tedy naše centrum síly a energie naší osobnosti.
4. Srdeční čakra
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní čakry, tedy fyzicko-emoční centra, se třemi horními duchovními čakrami. Jedná se tedy o čakru lásky a vztahů, jak k sobě sama, tak i k druhým lidem a celému světu.
5. Krční čakra
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Zde vyjadřujeme převážně to, co máme sami v sobě.
6. Čelní čakra neboli třetí oko
Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému.
7. Temenní neboli korunní čakra
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována jak se vznáší nad hlavou. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny neprojevené tvary a vlastnosti obsahuje.