Aura terapie

Aura terapie s fotografií aury a čaker

Z dlouhodobého hlediska nejúčinnějším způsobem harmonizace aury a čaker je nalezení příčiny nerovnováhy. Naše aura a stav čaker jsou ve své podstatě v harmonii a přirozeně otevřené. Co je však nejvíce ovlivňuje, jsou vlivy okolí na naše podvědomé strachy a nepříznivé zkušenosti z minulosti. Tedy pokud se setkáváme v běžném životě se situacemi, které jsou pro nás náročnější, automatický reflex je stažení se do sebe, a podvědomé bránění se. Tím se následně příslušná čakra a aura dostává do nerovnováhy a zabraňuje toku energie. Pokud je příslušná čakra dlouhodobě stažená, je zde zabráněn tok energie nejen v našem energetickém systému, ale také ve fyzickém těle a orgánech. Následkem takového omezení může docházet k fyzickému onemocnění či bolestem. Jedná se často o zadržené (potlačené) emoce, jako je vztek, smutek, zoufalství, bezmoc, strach a jiné. Vyhledáním a uvolněním takových emocí uvolňujete a zprůchodňujete nejen čakry a energetický systém, ale také tok energie ve vašem těle a orgánech. Přispíváte tak ke svému fyzickému a duševnímu zdraví.

Průběh Aura terapie:

  • Přivítání a krátká úvodní konzultace.
  • Zjištění stavu vaší aury a stavu čaker na přístroji Aura video station 7.
  • Osobní konzultace, nalezení příčin možné nerovnováhy v životě.
  • Uvolnění a odstranění příčin způsobujících nerovnováhu.
  • Fotografie aury a čaker.
  • Další doporučení práce na sobě.

Pro koho je terapie vhodná: Pro všechny, kteří hledají cestu a způsob práce na sobě nebo odpovědi na svůj stav a životní nezdary. Může jít zejména o vztahy, práci, peníze, zdraví, psychiku či duchovní a osobní růst.

Přínos terapie: Pokud se zajímáte o svůj růst a chcete ve svém životě něco změnit, můžete kromě analýzy stavu vaší aury a čaker získat např. uvolnění pout a překážek z vlastní minulosti, zlepšení vztahů s druhými, sami sebou, hladší průběh života či zlepšení psychického a fyzického zdraví.

Délka terapie: 120 min.

Cena: 1200 Kč / 45 €

Přihlášení: Prostřednictvím našich kontaktů.

Ukázka stavu čaker a aury před a po terapii. Terapie byla zaměřena na první čakru a uvolnění emocí, které ji blokovaly. V tomto případě šlo o emoci nejistoty, která ovlivňovala/zužovala první čakru. Po terapii lze pozorovat, jak se energetické hodnoty navýšily a srovnaly do rovnováhy, a také je viditelné rozšíření čaker a harmonizace. Dále je vidět také změna barvy aury na základě otevření spodních čaker.

Před terapií čakry Po terapii čakry

Klikněte pro zvětšení.